a la criolla

Kullanım örnekleri

a la criolla
like pulling teeth
icon arrow

like

Phonetic: "/laɪk/"

Part Of Speech: noun


Definition: (usually in the plural) Something that a person likes (prefers).

Example: Tell me your likes and dislikes.


Definition: An individual vote showing support for, or approval of, something posted on the Internet.

icon arrow

like

Phonetic: "/laɪk/"

Part Of Speech: verb


Definition: To enjoy, be pleased by; favor; be in favor of.

Example: I like hamburgers.


Definition: To please.


Definition: To derive pleasure of, by or with someone or something.


Definition: To prefer and maintain (an action) as a regular habit or activity.

Example: I like to go to the dentist every six months.


Definition: To have an appearance or expression; to look; to seem to be (in a specified condition).


Definition: To come near; to avoid with difficulty; to escape narrowly.

Example: He liked to have been too late.


Definition: To find attractive; to prefer the company of; to have mild romantic feelings for.

Example: I really like Sandra but don't know how to tell her.


Definition: To liken; to compare.


Definition: To show support for, or approval of, something posted on the Internet by marking it with a vote.

Example: I can't stand Bloggs' tomato ketchup, but I liked it on Facebook so I could enter a competition.


Definition: (with 'would' and in certain other phrases) To want, desire. See also would like.

Example: We could go to the museum if you like.

icon arrow

pulling

Phonetic: "/ˈpʊlɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To apply a force to (an object) so that it comes toward the person or thing applying the force.

Example: When I give the signal, pull the rope.


Definition: To gather with the hand, or by drawing toward oneself; to pluck.

Example: pull a finch


Definition: To attract or net; to pull in.


Definition: To persuade (someone) to have sex with one.

Example: He's pulled that bird over there.


Definition: To remove (something), especially from public circulation or availability.

Example: Each day, they pulled the old bread and set out fresh loaves.


Definition: To retrieve or generate for use.

Example: I'll have to pull a part number for that.


Definition: To do or perform.

Example: He regularly pulls 12-hour days, sometimes 14.


Definition: (with 'a' and the name of a person, place, event, etc.) To copy or emulate the actions or behaviour that is associated with the person or thing mentioned.

Example: He pulled an Elvis and got really fat.


Definition: To toss a frisbee with the intention of launching the disc across the length of a field.


Definition: To row.


Definition: To achieve by rowing on a rowing machine.

Example: I pulled a personal best on the erg yesterday.


Definition: To draw apart; to tear; to rend.


Definition: To strain (a muscle, tendon, ligament, etc.).


Definition: To draw (a hostile non-player character) into combat, or toward or away from some location or target.


Definition: To score a certain number of points in a sport.

Example: How many points did you pull today, Albert?


Definition: To hold back, and so prevent from winning.

Example: The favourite was pulled.


Definition: To take or make (a proof or impression); so called because hand presses were worked by pulling a lever.


Definition: To strike the ball in a particular manner. (See noun sense.)


Definition: To draw beer from a pump, keg, or other source.

Example: Let's stop at Finnigan's. The barman pulls a good pint.


Definition: (rail transportation, of a railroad car) To pull out from a yard or station; to leave.


Definition: To pluck or pick (flowers, fruit etc.).

icon arrow

teeth

Phonetic: "/tiːθ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The ability to be enforced, or to be enforced to any useful effect.

Example: The international community's sanctions against the regime had some teeth to them this time around.

icon arrow

teeth

Phonetic: "/tiːθ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To grow teeth.

Example: Babies typically start teething at about six months.


Definition: To bite on something to relieve discomfort caused by growing teeth.

Example: She'll teethe on anything that she can get into her mouth.

icon arrow

teeth

Phonetic: "/tiːθ/"

Part Of Speech: noun


Definition: A hard, calcareous structure present in the mouth of many vertebrate animals, generally used for eating.


Definition: A sharp projection on the blade of a saw or similar implement.


Definition: A projection on the edge of a gear that meshes with similar projections on adjacent gears, or on the circumference of a cog that engages with a chain.


Definition: A projection or point in other parts of the body resembling the tooth of a vertebrate animal.


Definition: A pointed projection from the margin of a leaf.


Definition: The rough surface of some kinds of cel or other films that allows better adhesion of artwork.


Definition: Liking, fondness (compare toothsome).

Example: I have a sweet tooth: I love sugary treats.


Definition: An irreducible component of a comb that intersects the handle in exactly one point, that point being distinct from the unique point of intersection for any other tooth of the comb.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!