chiflera

Kullanım örnekleri

chiflera
woman who sells mystical or esoteric items
icon arrow

woman

Phonetic: "/ˈwʊmɘn/"

Part Of Speech: noun


Definition: An adult female human.


Definition: (collective) All females collectively; womankind.


Definition: A female person, usually an adult; a (generally adult) female sentient being, whether human, supernatural, elf, alien, etc.


Definition: A wife (or sometimes a fiancée or girlfriend).


Definition: A female who is extremely fond of or devoted to a specified type of thing. (Used as the last element of a compound.)


Definition: A female attendant or servant.

icon arrow

woman

Phonetic: "/ˈwʊmɘn/"

Part Of Speech: verb


Definition: To staff with female labor.


Definition: To make effeminate or womanish.


Definition: To furnish with, or unite to, a woman.


Definition: To call (a person) "woman" in a disrespectful fashion.

icon arrow

who

Phonetic: "/huː/"

Part Of Speech: noun


Definition: A person under discussion; a question of which person.

icon arrow

who

Phonetic: "/huː/"

Part Of Speech: pronoun


Definition: (interrogative) What person or people; which person or people; asks for the identity of someone. (used in a direct or indirect question)

Example: I don't know who it is. (indirect question)


Definition: (interrogative) What is one's position; asks whether someone deserves to say or do something.

Example: I don't like what you did, but who am I to criticize you? I've done worse.


Definition: (relative) The person or people that.


Definition: (relative) Whoever, he who, they who.

Example: It was a nice man who helped us.

icon arrow

sells

Phonetic: "/sɛlz/"

Part Of Speech: noun


Definition: An act of selling.

Example: This is going to be a tough sell.


Definition: An easy task.


Definition: An imposition, a cheat; a hoax; a disappointment; anything occasioning a loss of pride or dignity.

icon arrow

sells

Phonetic: "/sɛlz/"

Part Of Speech: verb


Definition: (ditransitive) To transfer goods or provide services in exchange for money.

Example: I'll sell you all three for a hundred dollars.


Definition: To be sold.

Example: The corn sold for a good price.


Definition: To promote a product or service.


Definition: To promote a particular viewpoint.

Example: My boss is very old-fashioned and I'm having a lot of trouble selling the idea of working at home occasionally.


Definition: To betray for money.


Definition: To trick, cheat, or manipulate someone.


Definition: To pretend that an opponent's blows or maneuvers are causing legitimate injury; to act.

icon arrow

sells

Phonetic: "/sɛlz/"

Part Of Speech: noun


Definition: A seat or stool.


Definition: A saddle.

icon arrow

sells

Phonetic: "/sɛlz/"

Part Of Speech: noun


Definition: A rope (usually for tying up cattle, but can also mean any sort of rope).

Example: He picked up the sell from the straw-strewn barn-floor, snelly sneaked up behind her and sleekly slung it around her swire while scryingː "dee, dee ye fooking quhoreǃ".

icon arrow

mystical

Phonetic: "/ˈmɪstɪkl̩/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Relating to mystics or mysticism.


Definition: Having a spiritual or magical significance that transcends human understanding.


Definition: Inspiring a sense of spiritual mystery, awe, and fascination.

icon arrow

or

Phonetic: "/ɔː(ɹ)/"

Part Of Speech: conjunction


Definition: Connects at least two alternative words, phrases, clauses, sentences, etc. each of which could make a passage true. In English, this is the "inclusive or." The "exclusive or" is formed by "either [...] or".

Example: He might get cancer, or be hit by a bus, or God knows what.


Definition: An operator denoting the disjunction of two propositions or truth values. There are two forms, the inclusive or and the exclusive or.


Definition: Counts the elements before and after as two possibilities.


Definition: Otherwise (a consequence of the condition that the previous is false).

Example: It's raining! Come inside or you'll catch a cold!


Definition: Connects two equivalent names.

Example: The country Myanmar, or Burma

icon arrow

esoteric

Part Of Speech: noun


Definition: An esoteric doctrine or treatise; esoteric philosophy.


Definition: One who believes, or is an initiate, in esoteric doctrines or rites.

icon arrow

esoteric

Part Of Speech: adjective


Definition: Intended for or likely to be understood by only a small number of people with a specialized knowledge or interest, or an enlightened inner circle.

Example: The writing in this manual is very esoteric; I’d need a degree in engineering just to understand it!


Definition: Having to do with concepts that are highly theoretical and without obvious practical application; often with mystical or religious connotations.


Definition: Confidential; private.

Example: an esoteric meeting

icon arrow

items

Phonetic: "/ˈaɪtəmz/"

Part Of Speech: noun


Definition: A distinct physical object.

Example: Tweezers are great for manipulating small items.


Definition: (by extension) An object that can be picked up for later use.


Definition: A line of text having a legal or other meaning; a separate particular in an account.

Example: In response to the first item, we deny all wrongdoing.


Definition: (psychometrics) A question on a test, which may include its answers.

Example: The exam has 100 items, each of which includes a correct response and three distractors.


Definition: A matter for discussion in an agenda.

Example: The first item for discussion is the budget for next year's picnic.


Definition: Two people who are having a relationship with each other.

Example: Jack and Jill are an item.


Definition: A short article in a newspaper.

Example: an item concerning the weather


Definition: A hint; an innuendo.

icon arrow

items

Phonetic: "/ˈaɪtəmz/"

Part Of Speech: verb


Definition: To make a note of.

Web Türkçe-İngilizce Çevirmen

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.

Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!