cuarteado

Kullanım örnekleri

cuarteado
cracked
icon arrow

cracked

Phonetic: "/kɹækt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To form cracks.

Example: It's been so dry, the ground is starting to crack.


Definition: To break apart under pressure.

Example: When I tried to stand on the chair, it cracked.


Definition: To become debilitated by psychological pressure.

Example: Anyone would crack after being hounded like that.


Definition: To break down or yield, especially under interrogation or torture.

Example: When we showed him the pictures of the murder scene, he cracked.


Definition: To make a cracking sound.

Example: The bat cracked with authority and the ball went for six.


Definition: (of a voice) To change rapidly in register.

Example: His voice cracked with emotion.


Definition: (of a pubescent boy's voice) To alternate between high and low register in the process of eventually lowering.

Example: His voice finally cracked when he was fourteen.


Definition: To make a sharply humorous comment.

Example: "I would too, with a face like that," she cracked.


Definition: To make a crack or cracks in.

Example: The ball cracked the window.


Definition: To break open or crush to small pieces by impact or stress.

Example: You'll need a hammer to crack a black walnut.


Definition: To strike forcefully.

Example: She cracked him over the head with her handbag.


Definition: To open slightly.

Example: Could you please crack the window?


Definition: To cause to yield under interrogation or other pressure. (Figurative)

Example: They managed to crack him on the third day.


Definition: To solve a difficult problem. (Figurative, from cracking a nut.)

Example: I've finally cracked it, and of course the answer is obvious in hindsight.


Definition: To overcome a security system or a component.

Example: It took a minute to crack the lock, three minutes to crack the security system, and about twenty minutes to crack the safe.


Definition: To cause to make a sharp sound.

Example: to crack a whip


Definition: To tell (a joke).

Example: The performance was fine until he cracked that dead baby joke.


Definition: To break down (a complex molecule), especially with the application of heat: to pyrolyse.

Example: Acetone is cracked to ketene and methane at 700°C.


Definition: To circumvent software restrictions such as regional coding or time limits.

Example: That software licence will expire tomorrow unless we can crack it.


Definition: To open a canned beverage, or any packaged drink or food.

Example: I'd love to crack open a beer.


Definition: To brag, boast.


Definition: To be ruined or impaired; to fail.

icon arrow

cracked

Phonetic: "/kɹækt/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Broken so that cracks appear on, or under, the surface.


Definition: Broken into coarse pieces.


Definition: (of a voice) Harsh or dissonant.


Definition: Crazy; crackpot.

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.