küçük yılan

Kullanım örnekleri

küçük yılan
ground snake
icon arrow

ground

Phonetic: "/ɡɹaʊnd/"

Part Of Speech: noun


Definition: The surface of the Earth, as opposed to the sky or water or underground.

Example: Look, I found a ten dollar bill on the ground!


Definition: Terrain.


Definition: Soil, earth.

Example: The fox escaped from the hounds by going to ground.


Definition: The bottom of a body of water.


Definition: Basis, foundation, groundwork, legwork.


Definition: (chiefly in the plural) Reason, (epistemic) justification, cause.

Example: He could not come on grounds of health, or on health grounds.


Definition: Background, context, framework, surroundings.


Definition: The area on which a battle is fought, particularly as referring to the area occupied by one side or the other. Often, according to the eventualities, "to give ground" or "to gain ground".


Definition: (by extension) Advantage given or gained in any contest; e.g. in football, chess, debate or academic discourse.


Definition: The plain surface upon which the figures of an artistic composition are set.

Example: crimson flowers on a white ground


Definition: In sculpture, a flat surface upon which figures are raised in relief.


Definition: In point lace, the net of small meshes upon which the embroidered pattern is applied.

Example: Brussels ground


Definition: In etching, a gummy substance spread over the surface of a metal to be etched, to prevent the acid from eating except where an opening is made by the needle.


Definition: (chiefly in the plural) One of the pieces of wood, flush with the plastering, to which mouldings etc. are attached.

Example: Grounds are usually put up first and the plastering floated flush with them.


Definition: A soccer stadium.

Example: Manchester United's ground is known as Old Trafford.


Definition: An electrical conductor connected to the earth, or a large conductor whose electrical potential is taken as zero (such as a steel chassis).


Definition: The area of grass on which a match is played (a cricket field); the entire arena in which it is played; the part of the field behind a batsman's popping crease where he can not be run out (hence to make one's ground).


Definition: A composition in which the bass, consisting of a few bars of independent notes, is continually repeated to a varying melody.


Definition: The tune on which descants are raised; the plain song.


Definition: The pit of a theatre.

icon arrow

ground

Phonetic: "/ɡɹaʊnd/"

Part Of Speech: verb


Definition: To connect (an electrical conductor or device) to a ground.


Definition: To punish, especially a child or teenager, by forcing him/her to stay at home and/or give up certain privileges.

Example: Eric, you are grounded until further notice for lying to us about where you were last night!


Definition: To forbid (an aircraft or pilot) to fly.

Example: Because of the bad weather, all flights were grounded.


Definition: To give a basic education in a particular subject; to instruct in elements or first principles.

Example: Jim was grounded in maths.


Definition: To hit a ground ball. Compare fly (verb(regular)) and line (verb).


Definition: To place something on the ground.


Definition: To run aground; to strike the bottom and remain fixed.

Example: The ship grounded on the bar.


Definition: To found; to fix or set, as on a foundation, reason, or principle; to furnish a ground for; to fix firmly.


Definition: To cover with a ground, as a copper plate for etching, or as paper or other materials with a uniform tint as a preparation for ornament.


Definition: To improve or focus the mental or emotional state of.

Example: I ground myself with meditation.

icon arrow

snake

Phonetic: "/ˈsneɪk/"

Part Of Speech: noun


Definition: A legless reptile of the sub-order Serpentes with a long, thin body and a fork-shaped tongue.


Definition: A treacherous person.


Definition: Somebody who acts deceitfully for social gain.


Definition: A tool for unclogging plumbing.


Definition: A tool to aid cable pulling.


Definition: A flavoured jube (confectionary) in the shape of a snake.


Definition: Trouser snake; the penis.


Definition: A series of Bézier curves.


Definition: The seventh Lenormand card.

icon arrow

snake

Phonetic: "/ˈsneɪk/"

Part Of Speech: verb


Definition: To follow or move in a winding route.

Example: The path snaked through the forest.


Definition: To steal slyly.

Example: He snaked my DVD!


Definition: To clean using a plumbing snake.


Definition: To drag or draw, as a snake from a hole; often with out.


Definition: To wind round spirally, as a large rope with a smaller, or with cord, the small rope lying in the spaces between the strands of the large one; to worm.

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!

İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.Sözlüğümüz size İngilizce ve Türkçe terimleri arayabileceğiniz geniş bir kütüphane sunmaktadır. Örnekler ve ayrıştırma ile mesleğe, jargona ve yaygın ifadelere göre kelimeleri arayabilirsiniz. Uygulamalarımızı iPhone, Android, iPad, Windows 10/11 ve macOS için kullanabilirsiniz. Çevrimiçi İngilizce - Türkçe çevirmenimizde, kategoriye ve farklı telaffuzlara göre 2 milyondan fazla kelimeyi arayabilirsiniz.