kızlık bozulması

Kullanım örnekleri

kızlık bozulması
hymen breaking
icon arrow

hymen

Phonetic: "/ˈhaɪmən/"

Part Of Speech: noun


Definition: A membrane which completely or partially occludes the vaginal opening in human females.


Definition: Marriage.

icon arrow

breaking

Phonetic: "/ˈbɹeɪkɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To separate into two or more pieces, to fracture or crack, by a process that cannot easily be reversed for reassembly.

Example: If the vase falls to the floor, it might break.


Definition: To divide (something, often money) into smaller units.

Example: Can you break a hundred-dollar bill for me?


Definition: To cause (a person or animal) to lose spirit or will; to crush the spirits of.

Example: Her child's death broke Angela.


Definition: To be crushed, or overwhelmed with sorrow or grief.

Example: My heart is breaking.


Definition: To interrupt; to destroy the continuity of; to dissolve or terminate.

Example: I had won four games in a row, but now you've broken my streak of luck.


Definition: To ruin financially.

Example: The recession broke some small businesses.


Definition: To violate, to not adhere to.

Example: He broke his vows by cheating on his wife.


Definition: (of a fever) To pass the most dangerous part of the illness; to go down, in terms of temperature.

Example: Susan's fever broke at about 3 AM, and the doctor said the worst was over.


Definition: (of a spell of settled weather) To end.

Example: The forecast says the hot weather will break by midweek.


Definition: (of a storm) To begin; to end.

Example: Around midday the storm broke, and the afternoon was calm and sunny.


Definition: (of morning, dawn, day etc.) To arrive.

Example: Morning has broken.


Definition: To render (a game) unchallenging by altering its rules or exploiting loopholes or weaknesses in them in a way that gives a player an unfair advantage.

Example: Changing the rules to let white have three extra queens would break chess.


Definition: To stop, or to cause to stop, functioning properly or altogether.

Example: Did you two break the trolley by racing with it?


Definition: To cause (a barrier) to no longer bar.

Example: break a seal


Definition: To destroy the arrangement of; to throw into disorder; to pierce.

Example: The cavalry were not able to break the British squares.


Definition: (of a wave of water) To collapse into surf, after arriving in shallow water.


Definition: To burst forth; to make its way; to come into view.


Definition: To interrupt or cease one's work or occupation temporarily.

Example: Let's break for lunch.


Definition: To interrupt (a fall) by inserting something so that the falling object does not (immediately) hit something else beneath.

Example: He survived the jump out the window because the bushes below broke his fall.


Definition: To disclose or make known an item of news, etc.

Example: I don't know how to break this to you, but your cat is not coming back.


Definition: (of a sound) To become audible suddenly.


Definition: To change a steady state abruptly.

Example: His coughing broke the silence.


Definition: To suddenly become.

Example: The arrest was standard, when suddenly the suspect broke ugly.


Definition: Of a male voice, to become deeper at puberty.


Definition: Of a voice, to alter in type due to emotion or strain: in men generally to go up, in women sometimes to go down; to crack.

Example: His voice breaks when he gets emotional.


Definition: To surpass or do better than (a specific number), to do better than (a record), setting a new record.

Example: He broke the men's 100-meter record.


Definition: :


Definition: (most often in the passive tense) To demote, to reduce the military rank of.


Definition: To end (a connection), to disconnect.

Example: I couldn't hear a thing he was saying, so I broke the connection and called him back.


Definition: (of an emulsion) To demulsify.


Definition: To counter-attack


Definition: To lay open, as a purpose; to disclose, divulge, or communicate.


Definition: To become weakened in constitution or faculties; to lose health or strength.


Definition: To fail in business; to become bankrupt.


Definition: To destroy the strength, firmness, or consistency of.

Example: to break flax


Definition: To destroy the official character and standing of; to cashier; to dismiss.


Definition: To make an abrupt or sudden change; to change the gait.

Example: to break into a run or gallop


Definition: To fall out; to terminate friendship.


Definition: To terminate the execution of a program before normal completion.


Definition: To suspend the execution of a program during debugging so that the state of the program can be investigated.

icon arrow

breaking

Phonetic: "/ˈbɹeɪkɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The act by which something is broken.


Definition: A change of a vowel to a diphthong


Definition: A form of ornamentation in which groups of short notes are used instead of long ones


Definition: Breakdancing

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.Sözlüğümüz size İngilizce ve Türkçe terimleri arayabileceğiniz geniş bir kütüphane sunmaktadır. Örnekler ve ayrıştırma ile mesleğe, jargona ve yaygın ifadelere göre kelimeleri arayabilirsiniz. Uygulamalarımızı iPhone, Android, iPad, Windows 10/11 ve macOS için kullanabilirsiniz. Çevrimiçi İngilizce - Türkçe çevirmenimizde, kategoriye ve farklı telaffuzlara göre 2 milyondan fazla kelimeyi arayabilirsiniz.