orta sayfa

Kullanım örnekleri

orta sayfa
center spread
icon arrow

center

Phonetic: "/ˈsɛn.tə(ɹ)/"

Part Of Speech: noun


Definition: The point in the interior of a circle that is equidistant from all points on the circumference.


Definition: The point in the interior of a sphere that is equidistant from all points on the circumference.


Definition: The middle portion of something; the part well away from the edges.


Definition: The point on a line that is midway between the ends.


Definition: The point in the interior of any figure of any number of dimensions that has as its coordinates the arithmetic mean of the coordinates of all points on the perimeter of the figure (or of all points in the interior for a center of volume).


Definition: The subgroup (respectively, subring), denoted Z(G), of those elements of a given group (respectively, ring) G that commute with every element of G.


Definition: A place where the greater part of some function or activity occurs.

Example: shopping center, convention center, civic center, garment center, Lincoln Center for the Performing Arts, Rockefeller Center


Definition: A topic that is particularly important in a given context.

Example: the center of attention


Definition: A player in the middle of the playing area


Definition: A player who can go all over the court, except the shooting circles.


Definition: A pass played into the centre of the pitch.


Definition: One of the backs operating in a central area of the pitch, either the inside centre or outside centre.


Definition: A temporary structure upon which the materials of a vault or arch are supported in position until the work becomes self-supporting.


Definition: One of the two conical steel pins in a lathe, etc., upon which the work is held, and about which it revolves.


Definition: A conical recess or indentation in the end of a shaft or other work, to receive the point of a center, on which the work can turn, as in a lathe.


Definition: The ensemble of moderate or centrist political parties.

icon arrow

center

Phonetic: "/ˈsɛn.tə(ɹ)/"

Part Of Speech: verb


Definition: To cause (an object) to occupy the center of an area.

Example: He centered the heading of the document.


Definition: To cause (some attribute, such as a mood or voltage) to be adjusted to a value which is midway between the extremes.


Definition: To give (something) a central basis.


Definition: To concentrate on (something), to pay close attention to (something).

Example: The discussion centered around the recent issues.


Definition: To form a recess or indentation for the reception of a center.

icon arrow

center

Phonetic: "/ˈsɛn.tə(ɹ)/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Of, at, or related to a center.

icon arrow

spread

Phonetic: "/spɹɛd/"

Part Of Speech: noun


Definition: The act of spreading.


Definition: Something that has been spread.


Definition: A layout, pattern or design of cards arranged for a reading.


Definition: An expanse of land.


Definition: A large tract of land used to raise livestock; a cattle ranch.


Definition: A piece of material used as a cover (such as a bedspread).


Definition: A large meal, especially one laid out on a table.


Definition: (bread, etc.) Any form of food designed to be spread, such as butters or jams.


Definition: Food improvised by inmates from various ingredients to relieve the tedium of prison food.


Definition: An item in a newspaper or magazine that occupies more than one column or page.


Definition: Two facing pages in a book, newspaper etc.


Definition: A numerical difference.


Definition: The difference between the wholesale and retail prices.


Definition: The difference between the price of a futures month and the price of another month of the same commodity.


Definition: The purchase of a futures contract of one delivery month against the sale of another futures delivery month of the same commodity.


Definition: The purchase of one delivery month of one commodity against the sale of that same delivery month of a different commodity.


Definition: An arbitrage transaction of the same commodity in two markets, executed to take advantage of a profit from price discrepancies.


Definition: The difference between bidding and asking price.


Definition: The difference between the prices of two similar items.


Definition: An unlimited expanse of discontinuous points.


Definition: The surface in proportion to the depth of a cut gemstone.

icon arrow

spread

Phonetic: "/spɹɛd/"

Part Of Speech: verb


Definition: To stretch out, open out (a material etc.) so that it more fully covers a given area of space.

Example: He spread his newspaper on the table.


Definition: To extend (individual rays, limbs etc.); to stretch out in varying or opposing directions.

Example: I spread my arms wide and welcomed him home.


Definition: To disperse, to scatter or distribute over a given area.

Example: I spread the rice grains evenly over the floor.


Definition: To proliferate; to become more widely present, to be disseminated.


Definition: To disseminate; to cause to proliferate, to make (something) widely known or present.

Example: The missionaries quickly spread their new message across the country.


Definition: To take up a larger area or space; to expand, be extended.

Example: I dropped my glass; the water spread quickly over the tiled floor.


Definition: To smear, to distribute in a thin layer.

Example: She liked to spread butter on her toast while it was still hot.


Definition: To cover (something) with a thin layer of some substance, as of butter.

Example: He always spreads his toast with peanut butter and strawberry jam.


Definition: To prepare; to set and furnish with provisions.

Example: to spread a table


Definition: To open one’s legs, especially for sexual favours.

En İyi Tur-Eng Çevirmen

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!

Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.Hızlı bir İngilizce'den Türkçe'ye çeviriye ihtiyacınız olduğunda arkadaşlarınıza ve ajanslara başvurmayı bırakın. Kendinizi uygulamamızla donatın ve bunu kendiniz, daha hızlı ve daha doğru bir şekilde yapmak için devasa kitaplığımızdan yararlanın. Uygulamalarımız iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch ile yerel olarak entegre olur. Ayrıca, sınıfının en iyisi Safari, Chrome, Firefox, Opera ve Edge uzantılarımızla favori tarayıcınızı özelleştirebilirsiniz. Facebook sayfamızı ziyaret edin ve sütunumuzu okuyun - yeni gönderilerimizden bazıları burada görünecek. Teşekkürler!