yardımcı personel

Kullanım örnekleri

yardımcı personel
auxiliary staff
icon arrow

auxiliary

Phonetic: "/ɔːkˈsɪli.əɹi/"

Part Of Speech: noun


Definition: A person or group that acts in an auxiliary manner.


Definition: A sailing vessel equipped with an engine.


Definition: (grammar) An auxiliary verb.


Definition: A marching band colorguard.

icon arrow

auxiliary

Phonetic: "/ɔːkˈsɪli.əɹi/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Helping; giving assistance or support.

Example: auxiliary troops


Definition: Supplementary or subsidiary.


Definition: Held in reserve for exceptional circumstances.


Definition: Of a ship, having both sails and an engine.


Definition: (grammar) Relating to an auxiliary verb.

icon arrow

staff

Phonetic: "/ˈstæf/"

Part Of Speech: noun


Definition: (plural staffs or staves) A long, straight, thick wooden rod or stick, especially one used to assist in walking.


Definition: (plural staves) A series of horizontal lines on which musical notes are written; a stave.


Definition: (plural staff or staffs) The employees of a business.

Example: The company employed 10 new members of staff this month.


Definition: A mixture of plaster and fibre used as a temporary exterior wall covering.W


Definition: A pole, stick, or wand borne as an ensign of authority; a badge of office.

Example: a constable's staff


Definition: A pole upon which a flag is supported and displayed.


Definition: The rung of a ladder.


Definition: A series of verses so disposed that, when it is concluded, the same order begins again; a stanza; a stave.


Definition: An arbor, as of a wheel or a pinion of a watch.


Definition: The grooved director for the gorget, or knife, used in cutting for stone in the bladder.


Definition: An establishment of officers in various departments attached to an army, to a section of an army, or to the commander of an army. The general's staff consists of those officers about his person who are employed in carrying his commands into execution.

icon arrow

staff

Phonetic: "/ˈstæf/"

Part Of Speech: verb


Definition: To supply (a business, volunteer organization, etc.) with employees or staff members.

Türkçe-İngilizce dosya Çevirmeni

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!

Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!