atlama

Kullanım örnekleri

atlama
jumping
icon arrow

jumping

Phonetic: "/ˈdʒʌmpɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To propel oneself rapidly upward, downward and/or in any horizontal direction such that momentum causes the body to become airborne.

Example: Kangaroos are known for their ability to jump high.


Definition: To cause oneself to leave an elevated location and fall downward.

Example: She is going to jump from the diving board.


Definition: To pass by a spring or leap; to overleap.

Example: to jump a stream


Definition: To employ a parachute to leave an aircraft or elevated location.


Definition: To react to a sudden, often unexpected, stimulus (such as a sharp prick or a loud sound) by jerking the body violently.

Example: The sudden sharp sound made me jump.


Definition: To increase sharply, to rise, to shoot up.

Example: Share prices jumped by 10% after the company announced record profits.


Definition: To employ a move in certain board games where one game piece is moved from one legal position to another passing over the position of another piece.

Example: The player's knight jumped the opponent's bishop.


Definition: To move to a position (in a queue/line) that is further forward.

Example: I hate it when people jump the queue.


Definition: To attack suddenly and violently.

Example: The hoodlum jumped a woman in the alley.


Definition: To engage in sexual intercourse with (a person).


Definition: To cause to jump.

Example: The rider jumped the horse over the fence.


Definition: To move the distance between two opposing subjects.


Definition: To increase the height of a tower crane by inserting a section at the base of the tower and jacking up everything above it.


Definition: To increase speed aggressively and without warning.


Definition: To expose to danger; to risk; to hazard.


Definition: (smithwork) To join by a buttweld.


Definition: To thicken or enlarge by endwise blows; to upset.


Definition: (quarrying) To bore with a jumper.


Definition: To coincide; to agree; to accord; to tally; followed by with.


Definition: To start executing code from a different location, rather than following the program counter.


Definition: To flee; to make one's escape.

icon arrow

jumping

Phonetic: "/ˈdʒʌmpɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The act of performing a jump.

icon arrow

jumping

Phonetic: "/ˈdʒʌmpɪŋ/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Exuberantly active; in full swing.

Türkçe'den İngilizce'ye Çevirmen

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.