rôle dévaluation foncière

Kullanım örnekleri

rôle dévaluation foncière
assessment roll
icon arrow

assessment

Part Of Speech: noun


Definition: The act of assessing or an amount (of tax, levy or duty etc) assessed.


Definition: An appraisal or evaluation.

icon arrow

roll

Phonetic: "/ɹəʊl/"

Part Of Speech: noun


Definition: The act or result of rolling, or state of being rolled.

Example: Look at the roll of the waves.


Definition: A forward or backward roll in gymnastics; going head over heels. A tumble.


Definition: Something which rolls.


Definition: A swagger or rolling gait.


Definition: A heavy, reverberatory sound.

Example: Hear the roll of cannon.


Definition: The uniform beating of a drum with strokes so rapid as scarcely to be distinguished by the ear.


Definition: The oscillating movement of a nautical vessel as it rotates from side to side, on its fore-and-aft axis, causing its sides to go up and down, as distinguished from the alternate rise and fall of bow and stern called pitching; or the equivalent in an aircraft.


Definition: The measure or extent to which a vessel rotates from side to side, on its fore-and-aft axis.


Definition: The rotation angle about the longitudinal axis.

Example: Calculate the roll of that aircraft.


Definition: The act of, or total resulting from, rolling one or more dice.

Example: Make your roll.


Definition: A winning streak of continuing luck, especially at gambling (and especially in the phrase on a roll).

Example: He is on a roll tonight.


Definition: A training match for a fighting dog.


Definition: (paddlesport) An instance of the act of righting a canoe or kayak which has capsized, without exiting the watercraft, or being assisted.

Example: That was a good roll.


Definition: (paddlesport) The skill of righting a canoe or kayak which has capsized.

Example: She has a bombproof roll.

icon arrow

roll

Phonetic: "/ɹəʊl/"

Part Of Speech: verb


Definition: To cause to revolve by turning over and over; to move by turning on an axis; to impel forward by causing to turn over and over on a supporting surface.

Example: To roll a wheel, a ball, or a barrel.


Definition: To turn over and over.

Example: The child will roll on the floor.


Definition: To tumble in gymnastics; to do a somersault.


Definition: To wrap (something) round on itself; to form into a spherical or cylindrical body by causing to turn over and over.

Example: To roll a sheet of paper; to roll clay or putty into a ball.


Definition: To bind or involve by winding, as in a bandage; to enwrap; often with up.

Example: To roll up the map for shipping.


Definition: To be wound or formed into a cylinder or ball.

Example: The cloth rolls unevenly; the snow rolls well.


Definition: To drive or impel forward with an easy motion, as of rolling.

Example: This river will roll its waters to the ocean.


Definition: To utter copiously, especially with sounding words; to utter with a deep sound; — often with forth, or out.

Example: To roll forth someone's praises; to roll out sentences.


Definition: To press or level with a roller; to spread or form with a roll, roller, or rollers.

Example: to roll a field;  to roll paste;  to roll steel rails.


Definition: To spread itself under a roller or rolling-pin.

Example: The pastry rolls well.


Definition: To move, or cause to be moved, upon, or by means of, rollers or small wheels.


Definition: To leave or begin a journey.

Example: I want to get there early; let's roll.


Definition: To compete, especially with vigor.

Example: OK guys, we're only down by two points. Let's roll!


Definition: To beat with rapid, continuous strokes, as a drum; to sound a roll upon.


Definition: To apply (one line or surface) to another without slipping; to bring all the parts of (one line or surface) into successive contact with another, in such a manner that at every instant the parts that have been in contact are equal.


Definition: To turn over in one's mind; to revolve.


Definition: To behave in a certain way; to adopt a general disposition toward a situation.

Example: I was going to kick his ass, but he wasn't worth getting all worked up over; I don't roll like that.


Definition: To throw dice.


Definition: To roll dice such that they form a given pattern or total.

Example: If you roll doubles, you get an extra turn.


Definition: To create a new character in a role-playing game, especially by using dice to determine properties.

Example: I'm gonna go and roll a new shaman tonight.


Definition: To generate a random number.


Definition: (of a vessel) To rotate on its fore-and-aft axis, causing its sides to go up and down. Compare with pitch.


Definition: (in folk songs) To travel by sailing.


Definition: To beat up; to attack and cause physical damage to.


Definition: To cause to betray secrets or to testify for the prosecution.

Example: The feds rolled him by giving him a free pass for most of what he'd done.


Definition: To betray secrets.

Example: He rolled on those guys after being in jail two days.


Definition: To be under the influence of MDMA (a psychedelic stimulant, also known as ecstasy).


Definition: (of a camera) To (cause to) film.

Example: It's time to roll the cameras.


Definition: To slip past (a defender) with the ball.


Definition: To have a rolling aspect.

Example: the hills rolled on


Definition: To perform a periodical revolution; to move onward as with a revolution.

Example: The years roll on.


Definition: To move, like waves or billows, with alternate swell and depression.


Definition: To move and cause an effect on someone


Definition: To make a loud or heavy rumbling noise.

Example: The thunder rolled and the lightning flashed.


Definition: To utter with an alveolar trill.

Example: Many languages roll their r's.


Definition: To enrobe in toilet-paper (as a prank or spectacle).

Example: The kids rolled the principal's house and yard.


Definition: To create a customized version of.


Definition: To engage in sparring in the context of jujitsu or other grappling disciplines.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!