takı takmak

Kullanım örnekleri

takı takmak
pin jewelry
icon arrow

pin

Phonetic: "/pɪn/"

Part Of Speech: noun


Definition: A needle without an eye (usually) made of drawn-out steel wire with one end sharpened and the other flattened or rounded into a head, used for fastening.


Definition: A small nail with a head and a sharp point.


Definition: A cylinder often of wood or metal used to fasten or as a bearing between two parts.

Example: Pull the pin out of the grenade before throwing it at the enemy.


Definition: The victory condition of holding the opponent's shoulders on the wrestling mat for a prescribed period of time.


Definition: A slender object specially designed for use in a specific game or sport, such as skittles or bowling.


Definition: (in plural) A leg.

Example: I'm not so good on my pins these days.


Definition: Any of the individual connecting elements of a multipole electrical connector.

Example: The UK standard connector for domestic mains electricity has three pins.


Definition: A piece of jewellery that is attached to clothing with a pin.


Definition: A simple accessory that can be attached to clothing with a pin or fastener, often round and bearing a design, logo or message, and used for decoration, identification or to show political affiliation, etc.


Definition: A scenario in which moving a lesser piece to escape from attack would expose a more valuable piece to attack.


Definition: The flagstick: the flag-bearing pole which marks the location of a hole


Definition: The spot at the exact centre of the house (the target area)

Example: The shot landed right on the pin.


Definition: A mood, a state of being.


Definition: One of a row of pegs in the side of an ancient drinking cup to mark how much each person should drink.


Definition: Caligo.


Definition: A thing of small value; a trifle.


Definition: A peg in musical instruments for increasing or relaxing the tension of the strings.


Definition: A short shaft, sometimes forming a bolt, a part of which serves as a journal.


Definition: The tenon of a dovetail joint.


Definition: A size of brewery cask, equal to half a firkin, or eighth of a barrel.


Definition: A pinball machine.

Example: I spent most of my time in the arcade playing pins.

icon arrow

pin

Phonetic: "/pɪn/"

Part Of Speech: verb


Definition: (often followed by a preposition such as "to" or "on") To fasten or attach (something) with a pin.


Definition: (usually in the passive) To cause (a piece) to be in a pin.


Definition: To pin down (someone).


Definition: To enclose; to confine; to pen; to pound.


Definition: To attach (an icon, application, etc.) to another item.

Example: to pin a window to the Taskbar


Definition: To fix (an array in memory, a security certificate, etc.) so that it cannot be modified.

Example: When marshaling data, the interop marshaler can copy or pin the data being marshaled.


Definition: To cause an analog gauge to reach the stop pin at the high end of the range.

icon arrow

jewelry

Part Of Speech: noun


Definition: Collectively, personal ornamentation such as rings, necklaces, brooches and bracelets, made of precious metals and sometimes set with gemstones.

Example: She had more jewellery ornamented about her than any three ladies needed.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.

Tek bir tıklamayla kelimeleri çevirin! Türkçe'den İngilizce'ye çevirmenimiz iki yönlü bir çeviri programıdır, anlamların ikamesi için kapsamlı bir sözlük içerir, kelime öbeklerinin ve ifadelerin kullanım örneklerini ve bunların fonetik bileşenlerini gösterir. Tercümanımız, çeviri alanındaki bilgi tabanını sürekli olarak güncelleyen ve son kullanıcı için tamamen anonim ve ücretsiz olarak korurken hizmet kalitesini koruyan profesyonel bir dilbilimci ekibi tarafından oluşturulmuştur. Çevirileriniz sadece size ait!Sözlüğümüz size İngilizce ve Türkçe terimleri arayabileceğiniz geniş bir kütüphane sunmaktadır. Örnekler ve ayrıştırma ile mesleğe, jargona ve yaygın ifadelere göre kelimeleri arayabilirsiniz. Uygulamalarımızı iPhone, Android, iPad, Windows 10/11 ve macOS için kullanabilirsiniz. Çevrimiçi İngilizce - Türkçe çevirmenimizde, kategoriye ve farklı telaffuzlara göre 2 milyondan fazla kelimeyi arayabilirsiniz.Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.