Fischerhut

Kullanım örnekleri

Fischerhut
bucket hat
icon arrow

bucket

Phonetic: "/ˈbʌkɪt/"

Part Of Speech: noun


Definition: A container made of rigid material, often with a handle, used to carry liquids or small items.

Example: I need a bucket to carry the water from the well.


Definition: The amount held in this container.

Example: The horse drank a whole bucket of water.


Definition: A unit of measure equal to four gallons.


Definition: Part of a piece of machinery that resembles a bucket (container).


Definition: An old vehicle that is not in good working order.


Definition: The basket.

Example: The forward drove to the bucket.


Definition: A field goal.

Example: We can't keep giving up easy buckets.


Definition: (variation management) A mechanism for avoiding the allocation of targets in cases of mismanagement.


Definition: A storage space in a hash table for every item sharing a particular key.


Definition: (chiefly in the plural) A large amount of liquid.

Example: I was so nervous that I sweated buckets.


Definition: A bucket bag.


Definition: The leather socket for holding the whip when driving, or for the carbine or lance when mounted.


Definition: The pitcher in certain orchids.

icon arrow

bucket

Phonetic: "/ˈbʌkɪt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To place inside a bucket.


Definition: To draw or lift in, or as if in, buckets.

Example: to bucket water


Definition: To rain heavily.

Example: It’s really bucketing down out there.


Definition: To travel very quickly.

Example: The boat is bucketing along.


Definition: To categorize (data) by splitting it into buckets, or groups of related items.


Definition: To ride (a horse) hard or mercilessly.


Definition: To make, or cause to make (the recovery), with a certain hurried or unskillful forward swing of the body.

icon arrow

hat

Phonetic: "[hat]"

Part Of Speech: noun


Definition: A covering for the head, often in the approximate form of a cone or a cylinder closed at its top end, and sometimes having a brim and other decoration.


Definition: A particular role or capacity that a person might fill.


Definition: Any receptacle from which numbers/names are pulled out in a lottery.


Definition: A hat switch.


Definition: The háček symbol.


Definition: The caret symbol ^.


Definition: User rights on a website, such as the right to edit pages others cannot.


Definition: (Cambridge University slang) A student who is also the son of a nobleman (and so allowed to wear a hat instead of a mortarboard).

icon arrow

hat

Phonetic: "[hat]"

Part Of Speech: verb


Definition: To place a hat on.


Definition: To appoint as cardinal.

Türkçe'den İngilizce'ye Çevirmen

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

İngilizce veya Türkçe alfabe, makale veya web sitesinden bir e-postayı, makaleyi veya web sitesini çevirmeniz mi gerekiyor? Sadece bu metni seçin ve resmi çevrimiçi çevirmen haline gelsin! 50 dünya dilinden profesyonel tercümanlarımız var. İşe yarıyor? Tabii ki işe yarıyor! İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!